Index

KUNSTNERFORBUNDET AS

https://www.kunstnerforbundet.no

Orgnr: 813635372

tlf: 23 31 02 40
webside: www.kunstnerforbundet.no
adresse: Kjeld Stubs gate 3

id

4667

organisasjonsnummer

813635372

navn

KUNSTNERFORBUNDET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjeld Stubs gate 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

registrertIFrivillighetsregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1910-12-27

hjemmeside

www.kunstnerforbundet.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

813635372

navn

KUNSTNERFORBUNDET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjeld Stubs gate 3

forradrpostnr

0160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.789

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

J

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

27.12.1910

tlf

23 31 02 40

tlf_mobil

url

www.kunstnerforbundet.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

813635372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2438689, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9458694, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2694165}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6764528}}, "journalnr": "2021408022", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813635372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2265416, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 131745}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2133671}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7193278, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5531939}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1661338}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9458694}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 93432, "totalresultat": 93432, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6947472}, "driftsresultat": 194047, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7141519}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -69973, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12254}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 82227}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 124074}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971723831 [navn] => KUNSTNERFORBUNDET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 813635372 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kjeld Stubs gate 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.kunstnerforbundet.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?