Index

KUNSTNERLIA UTVIKLING AS

Orgnr: 822062342

adresse: Fornebuveien 11

id

26655

organisasjonsnummer

822062342

navn

KUNSTNERLIA UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-15

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fornebuveien 11"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Backe Prosjekt AS", "Postboks 358"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1326", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822062342

navn

KUNSTNERLIA UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fornebuveien 11

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Backe Prosjekt AS Postboks 358

ppostnr

1326

ppoststed

LYSAKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2019

stiftelsesdato

28.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822062342

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 79526, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 51400363, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 49641776}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1758587}}, "journalnr": "2021200387", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822062342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 42324611, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 42324611}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9075751, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 75751}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 51400363}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -26327, "totalresultat": -26327, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 149353}, "driftsresultat": -35353, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 114000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1601, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1960}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 359}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33752}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922193274 [navn] => KUNSTNERLIA UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822062342 [oppstartsdato] => 2018-12-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fornebuveien 11"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Backe Prosjekt AS", "Postboks 358"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1326", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?