Index

KUTT AS

Orgnr: 812343602

adresse: Ladeveien 9C

id

1860

organisasjonsnummer

812343602

navn

KUTT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ladeveien 9C"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7066", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812343602

navn

KUTT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ladeveien 9C

forradrpostnr

7066

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.08.2013

stiftelsesdato

09.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812343602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2500257, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5020922, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 340560}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4680362}}, "journalnr": "2021551015", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812343602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 891925, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 872591}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4128997, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4128997}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5020922}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -468655, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2986549}, "driftsresultat": -598477, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2388072}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2363, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2368}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -600840}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912351912 [navn] => KUTT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812343602 [oppstartsdato] => 2013-08-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ladeveien 9C"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7066", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ladeveien 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7066", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?