Index

KVADRATUREN AS

Orgnr: 819261652

adresse: Rådhusgata 4

id

18125

organisasjonsnummer

819261652

navn

KVADRATUREN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusgata 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0151", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 108 Bekkelagshøgda"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1109", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

819261652

navn

KVADRATUREN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusgata 4

forradrpostnr

0151

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 108 Bekkelagshøgda

ppostnr

1109

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.07.2017

stiftelsesdato

14.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819261652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2309123, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4841469, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4346740}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 494729}}, "journalnr": "2021351637", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819261652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -47190, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -77190}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4888659, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4888659}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4841469}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18199, "totalresultat": 18199, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 215689}, "driftsresultat": 25911, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 241600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2581, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2609}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 23331}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919359617 [navn] => KVADRATUREN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819261652 [oppstartsdato] => 2017-06-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dhusgata 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0151", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 108 Bekkelagshu00f8gda"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1109", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?