Index

KVALEBERG AS

https://www.kvalebergas.no

Orgnr: 811840432

webside: www.kvalebergas.no
adresse: Ileveien 18

id

734

organisasjonsnummer

811840432

navn

KVALEBERG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ileveien 18"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "HOMMERSÅK", "postnummer": "4310", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skvadronvegen 22"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4050", "kommunenummer": "1124"}

hjemmeside

www.kvalebergas.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811840432

navn

KVALEBERG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ileveien 18

forradrpostnr

4310

forradrpoststed

HOMMERSÅK

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

Skvadronvegen 22

ppostnr

4050

ppoststed

SOLA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.222

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.04.2013

stiftelsesdato

02.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.kvalebergas.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811840432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1551890, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6868233, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 337720}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6530513}}, "journalnr": "2020268300", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811840432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 820440, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 760440}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6047793, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6047793}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6868233}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1560417, "totalresultat": 1560417, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21703213}, "driftsresultat": 2034480, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 23737693}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -28529, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6151}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 34680}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2005951}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911850788 [navn] => KVALEBERG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 811840432 [oppstartsdato] => 2013-03-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ileveien 18"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "HOMMERSu00c5K", "postnummer": "4310", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => www.kvalebergas.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skvadronvegen 22"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4050", "kommunenummer": "1124"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?