Index

KVALITETSSNEKKEREN AS

Orgnr: 811636282

mobil: 950 48 904
adresse: c/o Jørgen Skipperud, Markveien 54

id

262

organisasjonsnummer

811636282

navn

KVALITETSSNEKKEREN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jørgen Skipperud", "Markveien 54"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0554", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811636282

navn

KVALITETSSNEKKEREN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Jørgen Skipperud Markveien 54

forradrpostnr

0554

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.02.2013

stiftelsesdato

20.02.2013

tlf

tlf_mobil

950 48 904

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811636282

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2385915, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3579382, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3579382}}, "journalnr": "2021428006", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811636282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2619650, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2589650}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 959732, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 959732}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3579382}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 728740, "totalresultat": 728740, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2439937}, "driftsresultat": 937357, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3377294}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -568, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 91}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 659}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 936789}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911648601 [navn] => KVALITETSSNEKKEREN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811636282 [oppstartsdato] => 2013-02-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ju00f8rgen Skipperud", "Markveien 54"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0554", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?