Index

KVALMO INVEST AS

Orgnr: 812464582

adresse: Steinesjøen

id

2114

organisasjonsnummer

812464582

navn

KVALMO INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-26

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Steinesjøen"], "kommune": "BØ", "landkode": "NO", "poststed": "BØ I VESTERÅLEN", "postnummer": "8469", "kommunenummer": "1867"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 237"], "kommune": "BØ", "landkode": "NO", "poststed": "BØ I VESTERÅLEN", "postnummer": "8469", "kommunenummer": "1867"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812464582

navn

KVALMO INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Steinesjøen

forradrpostnr

8469

forradrpoststed

BØ I VESTERÅLEN

forradrkommnr

1867

forradrkommnavn

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 237

ppostnr

8469

ppoststed

BØ I VESTERÅLEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.09.2013

stiftelsesdato

21.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812464582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2368481, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4127366, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2088587}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2038779}}, "journalnr": "2021307288", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812464582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4091366, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 93346}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3998020}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 36000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 36000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4127366}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 349018, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 99318}, "driftsresultat": -99318, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 448336, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 448428}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 92}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 349018}}]

Reserver mot visning?