Index

KVAM TAK OG FASADER AS

Orgnr: 815321162

tlf: 45 17 17 00
adresse: Rondablikkvegen 1113

id

8308

organisasjonsnummer

815321162

navn

KVAM TAK OG FASADER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rondablikkvegen 1113"], "kommune": "NORD-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "KVAM", "postnummer": "2642", "kommunenummer": "3436"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815321162

navn

KVAM TAK OG FASADER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rondablikkvegen 1113

forradrpostnr

2642

forradrpoststed

KVAM

forradrkommnr

3436

forradrkommnavn

NORD-FRON

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.04.2015

stiftelsesdato

10.04.2015

tlf

45 17 17 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815321162

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2208567, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 93357, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 79903}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13454}}, "journalnr": "2020970732", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815321162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -251562, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -281562}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 344937, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 173948}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 170989}}, "sumEgenkapitalGjeld": 93375}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -87562, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1973329}, "driftsresultat": -45330, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1927999}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -42232, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42232}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -87562}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998406315 [navn] => KVAM TAK OG FASADER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-05-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 815321162 [oppstartsdato] => 2012-05-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rondablikkvegen 1113"], "kommune": "NORD-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "KVAM", "postnummer": "2642", "kommunenummer": "3436"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-05-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?