Index

KVARTAL 26 UTBYGGING AS

Orgnr: 819232652

adresse: Sørumsgata 11A

id

18089

organisasjonsnummer

819232652

navn

KVARTAL 26 UTBYGGING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-20

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørumsgata 11A"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819232652

navn

KVARTAL 26 UTBYGGING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørumsgata 11A

forradrpostnr

2000

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.07.2017

stiftelsesdato

15.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819232652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2551399, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 58640261, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 58615480}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24781}}, "journalnr": "2021532254", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819232652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15494, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -14506}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 58624767, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 65334}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 58559433}}, "sumEgenkapitalGjeld": 58640261}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 41488, "totalresultat": 41488, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 69516}, "driftsresultat": 591279, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 660795}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -538089, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4153}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 542242}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 53190}}]

Reserver mot visning?