Index

KVEFI AS

Orgnr: 812040332

adresse: Brattørkaia 15B

id

1161

organisasjonsnummer

812040332

navn

KVEFI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-06

naeringskode1

{"kode": "46.381", "beskrivelse": "Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brattørkaia 15B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1223 Pirsenteret"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7462", "kommunenummer": "5001"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812040332

navn

KVEFI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brattørkaia 15B

forradrpostnr

7010

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1223 Pirsenteret

ppostnr

7462

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.381

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2013

stiftelsesdato

31.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812040332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2190291, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 394661116, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 389474933}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5186183}}, "journalnr": "2020949268", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812040332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 244661116, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 170734386}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 73926730}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 150000000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 150000000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 394661116}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 124127193, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 79720}, "driftsresultat": -79720, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 125102429, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 125102429}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 125022709}}]

Reserver mot visning?