Index

KVERNALAND LEGESENTER AS

Orgnr: 811889962

id

861

organisasjonsnummer

811889962

navn

KVERNALAND LEGESENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-02

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "KVERNALAND", "postnummer": "4355", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Theodor Dahls veg 8"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "KVERNALAND", "postnummer": "4355", "kommunenummer": "1121"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811889962

navn

KVERNALAND LEGESENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

4355

forradrpoststed

KVERNALAND

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

Theodor Dahls veg 8

ppostnr

4355

ppoststed

KVERNALAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.05.2013

stiftelsesdato

03.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811889962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 67356, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 896249, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 419288}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 476961}}, "journalnr": "2021191944", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811889962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -468152, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -618152}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1364401, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 773998}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 590404}}, "sumEgenkapitalGjeld": 896249}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -659724, "totalresultat": -659724, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2691205}, "driftsresultat": -662922, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2028283}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -39218, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 196}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39413}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -702140}}]

Reserver mot visning?