Index

KVERNMO EIENDOM HOLDING AS

Orgnr: 811651842

adresse: Industrivegen 8

id

288

organisasjonsnummer

811651842

navn

KVERNMO EIENDOM HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 8"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7652", "kommunenummer": "5038"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811651842

navn

KVERNMO EIENDOM HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 8

forradrpostnr

7652

forradrpoststed

VERDAL

forradrkommnr

5038

forradrkommnavn

VERDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.03.2013

stiftelsesdato

05.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811651842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2438203, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10136146, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6582437}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3553709}}, "journalnr": "2021407131", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811651842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1937365, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1837365}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8198782, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 336699}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7862083}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10136146}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 785196, "totalresultat": 785196, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 269935}, "driftsresultat": 384025, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 653960}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 498264, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 498755}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 491}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 882289}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911658542 [navn] => KVERNMO EIENDOM HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811651842 [oppstartsdato] => 2013-02-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 8"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7652", "kommunenummer": "5038"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?