Index

KVETO AS

Orgnr: 919122943

adresse: Nordskag

id

273905

organisasjonsnummer

919122943

navn

KVETO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.209", "beskrivelse": "Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordskag"], "kommune": "FRØYA", "landkode": "NO", "poststed": "KVERVA", "postnummer": "7266", "kommunenummer": "5014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Aqualine AS", "Postboks 2200"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7412", "kommunenummer": "5001"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919122943

navn

KVETO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordskag

forradrpostnr

7266

forradrpoststed

KVERVA

forradrkommnr

5014

forradrkommnavn

FRØYA

forradrland

Norge

postadresse

c/o Aqualine AS Postboks 2200

ppostnr

7412

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.209

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2017

stiftelsesdato

31.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919122943

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2212207, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1145532548, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1145512309}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20239}}, "journalnr": "2020975275", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919122943"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 512618007, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 536263418}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -23645411}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 632914541, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2785505}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 630129036}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1145532548}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6355513, "totalresultat": -6355513, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 79513}, "driftsresultat": -79513, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12945219, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5884818}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18830037}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13024732}}]

Reserver mot visning?