Index

KVINNESLAND AS

Orgnr: 886352492

adresse: Stendervegen 15

id

68677

organisasjonsnummer

886352492

navn

KVINNESLAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-29

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stendervegen 15"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "KARMSUND", "postnummer": "5542", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-08-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886352492

navn

KVINNESLAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stendervegen 15

forradrpostnr

5542

forradrpoststed

KARMSUND

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.12.2003

stiftelsesdato

21.08.2003

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

886352492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2374611, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 249898, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 142}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 249756}}, "journalnr": "2021424023", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886352492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 249898, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30870}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 219028}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 249898}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -18032, "totalresultat": -18032, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3750}, "driftsresultat": -3750, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14282, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 713}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14995}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18032}}]

Reserver mot visning?