Index

KVITSTEINEN AS

Orgnr: 815375912

adresse: Sofienberggata 2A

id

8449

organisasjonsnummer

815375912

navn

KVITSTEINEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-12

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sofienberggata 2A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0551", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815375912

navn

KVITSTEINEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sofienberggata 2A

forradrpostnr

0551

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.05.2015

stiftelsesdato

24.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815375912

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2288631, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3217552, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 141255}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3076297}}, "journalnr": "2021319715", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815375912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3209049, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 870902}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2338147}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8503, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8503}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3217552}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1555222, "totalresultat": 1555222, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5081}, "driftsresultat": -5081, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1561017, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1576712}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15695}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1555936}}]

Reserver mot visning?