Index

KW FORVALTNING AS

Orgnr: 920951503

adresse: Asalvegen 13C

id

327912

organisasjonsnummer

920951503

navn

KW FORVALTNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Asalvegen 13C"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "JAKOBSLI", "postnummer": "7059", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920951503

navn

KW FORVALTNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Asalvegen 13C

forradrpostnr

7059

forradrpoststed

JAKOBSLI

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

13.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951503

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1879566, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29480834, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 29000000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 480834}}, "journalnr": "2020604511", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951503"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 28474354, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 28374430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 99924}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1006480, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1006480}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29480834}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1100570, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2419}, "driftsresultat": -2419, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1109652, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1111187}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1535}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1107232}}]

Reserver mot visning?