Index

KYLD AS

Orgnr: 815186192

adresse: Rundavegen 111

id

7982

organisasjonsnummer

815186192

navn

KYLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-30

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rundavegen 111"], "kommune": "HERØY", "landkode": "NO", "poststed": "RUNDE", "postnummer": "6096", "kommunenummer": "1515"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815186192

navn

KYLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rundavegen 111

forradrpostnr

6096

forradrpoststed

RUNDE

forradrkommnr

1515

forradrkommnavn

HERØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.03.2015

stiftelsesdato

16.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815186192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2563359, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 280427, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 246960}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 33467}}, "journalnr": "2021557253", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815186192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 37427, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7427}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 243000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 243000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 280427}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 30430, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3875}, "driftsresultat": -3875, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 34305, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 34305}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 30430}}]

Reserver mot visning?