Index

LA MASKIN AS

Orgnr: 821091942

adresse: Øvre Storbuktvei 8

id

23506

organisasjonsnummer

821091942

navn

LA MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.299", "beskrivelse": "Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Storbuktvei 8"], "kommune": "NORDKAPP", "landkode": "NO", "poststed": "HONNINGSVÅG", "postnummer": "9750", "kommunenummer": "5435"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821091942

navn

LA MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Storbuktvei 8

forradrpostnr

9750

forradrpoststed

HONNINGSVÅG

forradrkommnr

5435

forradrkommnavn

NORDKAPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.299

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.07.2018

stiftelsesdato

04.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

821091942

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2009869, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1042160, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 208500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 833660}}, "journalnr": "2020753341", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821091942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 542775, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 32930}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 509845}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 499386, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 499386}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1042160}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 222205, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2791711}, "driftsresultat": 288046, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3079758}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 322, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1009}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 687}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 288368}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921128533 [navn] => LA MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.299", "beskrivelse": "Annen rengju00f8ringsvirksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 821091942 [oppstartsdato] => 2018-06-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Storbuktvei 8"], "kommune": "NORDKAPP", "landkode": "NO", "poststed": "HONNINGSVu00c5G", "postnummer": "9750", "kommunenummer": "5435"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?