Index

LA VETTA HOLDING AS

Orgnr: 817720862

adresse: Ballerud alle 1

id

14212

organisasjonsnummer

817720862

navn

LA VETTA HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ballerud alle 1"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

817720862

navn

LA VETTA HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ballerud alle 1

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.09.2016

stiftelsesdato

10.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

817720862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2340271, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4845583, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2846496}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1999087}}, "journalnr": "2021397919", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817720862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 516818, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 486818}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4328765, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1259646}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3069119}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4845583}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 76092, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3009418}, "driftsresultat": 506681, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3516099}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -345548, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 96031}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 441578}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 161134}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917796416 [navn] => LA VETTA HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 817720862 [oppstartsdato] => 2016-08-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ballerud alle 1"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?