Index

LABRADOR GRUPPEN AS

Orgnr: 920951597

adresse: Edvard Griegs vei 3C

id

327916

organisasjonsnummer

920951597

navn

LABRADOR GRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Edvard Griegs vei 3C"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5059", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920951597

navn

LABRADOR GRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Edvard Griegs vei 3C

forradrpostnr

5059

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

15.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951597

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2454821, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 69345380, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 45356149}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23989231}}, "journalnr": "2021427402", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951597"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 21070843, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 25250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4179157}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 48274537, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17829965}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 30444572}}, "sumEgenkapitalGjeld": 69345380}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7746951, "totalresultat": -7746951, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10665291}, "driftsresultat": -10665291, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3007423, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6223584}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3216161}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7657868}}]

Reserver mot visning?