Index

LACE OF BASE AS

Orgnr: 822237592

adresse: Storgata 23

id

27399

organisasjonsnummer

822237592

navn

LACE OF BASE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 23"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3181", "kommunenummer": "3801"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822237592

navn

LACE OF BASE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 23

forradrpostnr

3181

forradrpoststed

HORTEN

forradrkommnr

3801

forradrkommnavn

HORTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.2019

stiftelsesdato

10.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822237592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2502173, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1347438, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1030540}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 316898}}, "journalnr": "2021470459", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822237592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -48082, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 194922}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -243004}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1395520, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1395520}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1347438}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -69222, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2633006}, "driftsresultat": -37710, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2595296}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -37012, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 37015}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -74723}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922287635 [navn] => LACE OF BASE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 822237592 [oppstartsdato] => 2019-01-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 23"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3181", "kommunenummer": "3801"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?