Index

LADEVEIEN HOLDING AS

Orgnr: 812299212

adresse: Kjøpmannsgata 52

id

1754

organisasjonsnummer

812299212

navn

LADEVEIEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-13

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjøpmannsgata 52"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Rydning Holding AS", "Postboks 516 Sentrum"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7405", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812299212

navn

LADEVEIEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjøpmannsgata 52

forradrpostnr

7010

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Rydning Holding AS Postboks 516 Sentrum

ppostnr

7405

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.08.2013

stiftelsesdato

06.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812299212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2345951, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 81071468, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 75369830}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5701638}}, "journalnr": "2021271142", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812299212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13130514, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 13130514}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 67940954, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3303448}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 64637507}}, "sumEgenkapitalGjeld": 81071468}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2510060, "totalresultat": 2510060, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6264}, "driftsresultat": -6264, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3224289, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4747370}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1523081}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3218026}}]

Reserver mot visning?