Index

LAFTERÅSEN UTBYGGING AS

Orgnr: 811898902

adresse: c/o Block Watne AS, Herman Foss gate 6C

id

880

organisasjonsnummer

811898902

navn

LAFTERÅSEN UTBYGGING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-04

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Block Watne AS", "Herman Foss gate 6C"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Block Watne AS", "PB 6666 St. Olavs Plass"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0129", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811898902

navn

LAFTERÅSEN UTBYGGING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Block Watne AS Herman Foss gate 6C

forradrpostnr

3611

forradrpoststed

KONGSBERG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

C/O Block Watne AS PB 6666 St. Olavs Plass

ppostnr

0129

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.05.2013

stiftelsesdato

22.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811898902

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1783218, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6854182, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6854182}}, "journalnr": "2020508511", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811898902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6787473, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4486000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2301473}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 66709, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 66709}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6854182}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 197422, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -246437}, "driftsresultat": 246437, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6668, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6668}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 253105}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911907410 [navn] => LAFTERÅSEN UTBYGGING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811898902 [oppstartsdato] => 2013-04-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Block Watne AS", "Herman Foss gate 6C"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O Block Watne AS", "PB 6666 St. Olavs Plass"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0129", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?