Index

LÅGEN TRANSPORT AS

Orgnr: 812051512

adresse: Strømshuguvegen 28

id

1189

organisasjonsnummer

812051512

navn

LÅGEN TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strømshuguvegen 28"], "kommune": "ØYER", "landkode": "NO", "poststed": "ØYER", "postnummer": "2636", "kommunenummer": "3440"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812051512

navn

LÅGEN TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strømshuguvegen 28

forradrpostnr

2636

forradrpoststed

ØYER

forradrkommnr

3440

forradrkommnavn

ØYER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.06.2013

stiftelsesdato

03.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.04.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812051512

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2582431, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 491777, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 274143}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 217633}}, "journalnr": "2021602906", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812051512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 382419, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 90000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 292419}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 109358, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 109048}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 491777}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 34122, "totalresultat": 34122, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 971781}, "driftsresultat": 37969, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1009750}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3537, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 34432}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912072770 [navn] => LÅGEN TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812051512 [oppstartsdato] => 2013-06-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stru00f8mshuguvegen 28"], "kommune": "u00d8YER", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8YER", "postnummer": "2636", "kommunenummer": "3440"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?