Index

LAGERSELSKAPET HOLDING AS

Orgnr: 886379102

tlf: 22 01 60 00
adresse: Munkedamsveien 45, Vika Atrium

id

68715

organisasjonsnummer

886379102

navn

LAGERSELSKAPET HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "66.190", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Munkedamsveien 45", "Vika Atrium"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o ABG Sundal Collier", "Postboks 1444 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0115", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886379102

navn

LAGERSELSKAPET HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Munkedamsveien 45 Vika Atrium

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o ABG Sundal Collier Postboks 1444 Vika

ppostnr

0115

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

66.190

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.12.2003

stiftelsesdato

08.12.2003

tlf

22 01 60 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

886379102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2584777, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 631470, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 217753}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 413717}}, "journalnr": "2021571902", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886379102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 630395, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 598118}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 32277}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1075, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1075}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 631470}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12060, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15374}, "driftsresultat": -15374, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -706, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 514}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1220}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16080}}]

Reserver mot visning?