Index

LAGO INVEST AS

Orgnr: 812436902

adresse: Formanns vei 37

id

2066

organisasjonsnummer

812436902

navn

LAGO INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-13

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Formanns vei 37"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5037", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812436902

navn

LAGO INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Formanns vei 37

forradrpostnr

5037

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.09.2013

stiftelsesdato

11.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812436902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2264533, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2163282, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1661231}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 502051}}, "journalnr": "2021282087", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812436902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 971557, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 80000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 891557}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1191725, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 236891}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 954834}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2163282}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3230, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10261}, "driftsresultat": -10261, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7031, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27083}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20052}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3230}}]

Reserver mot visning?