Index

LAGRE MINILAGER AS

Orgnr: 811623202

tlf: 80 08 00 08
adresse: Strandveien 50

id

231

organisasjonsnummer

811623202

navn

LAGRE MINILAGER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-28

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 50"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Prosmar AS", "Strandveien 50"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811623202

navn

LAGRE MINILAGER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandveien 50

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Prosmar AS Strandveien 50

ppostnr

1366

ppoststed

LYSAKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.02.2013

stiftelsesdato

31.01.2013

tlf

80 08 00 08

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.08.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811623202

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2049651, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3139029, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3139029}}, "journalnr": "2020798789", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811623202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 892445, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 350000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 542445}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2246583, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2246583}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3139029}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 75559, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2677247}, "driftsresultat": 75177, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2752423}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 383, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 383}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 75559}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 811637122 [navn] => LAGRE MINILAGER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811623202 [oppstartsdato] => 2013-01-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 50"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Prosmar AS", "Strandveien 50"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?