Index

LAMAP AS

Orgnr: 812131052

mobil: 91579502
adresse: Nordåshøgda 35

id

1393

organisasjonsnummer

812131052

navn

LAMAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-27

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordåshøgda 35"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "RÅDAL", "postnummer": "5235", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812131052

navn

LAMAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordåshøgda 35

forradrpostnr

5235

forradrpoststed

RÅDAL

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.06.2013

stiftelsesdato

30.05.2013

tlf

tlf_mobil

91579502

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812131052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2488919, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 302328, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 302328}}, "journalnr": "2021462927", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812131052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 301707, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 271707}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 620, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 620}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 302328}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -35470, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 52770}, "driftsresultat": -52770, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 17300, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17443}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 143}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -35470}}]

Reserver mot visning?