Index

LANA INVEST AS

Orgnr: 820362292

adresse: c/o Kenneth Nesdal, Kjøtteinsvegen 94

id

21146

organisasjonsnummer

820362292

navn

LANA INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-01

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kenneth Nesdal", "Kjøtteinsvegen 94"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5411", "kommunenummer": "4614"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820362292

navn

LANA INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kenneth Nesdal Kjøtteinsvegen 94

forradrpostnr

5411

forradrpoststed

STORD

forradrkommnr

4614

forradrkommnavn

STORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.02.2018

stiftelsesdato

23.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820362292

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2330543, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 305871, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 303000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2871}}, "journalnr": "2021381912", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820362292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 273871, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -26129}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 32000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 32000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 305871}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12821, "totalresultat": -12821, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12821}, "driftsresultat": -12821, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12821}}]

Reserver mot visning?