Index

LANDEVAAG INTERIØRDESIGN AS

https://www.landevaaginterior.no

Orgnr: 812125842

mobil: 970 66 603
webside: www.landevaaginterior.no
adresse: c/o Åshild Von Lantz, Frostaveien 2F

id

1376

organisasjonsnummer

812125842

navn

LANDEVAAG INTERIØRDESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Åshild Von Lantz", "Frostaveien 2F"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7068", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

hjemmeside

www.landevaaginterior.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812125842

navn

LANDEVAAG INTERIØRDESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Åshild Von Lantz Frostaveien 2F

forradrpostnr

7068

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.103

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

970 66 603

url

www.landevaaginterior.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812125842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2495767, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 792405, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 253602}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 538804}}, "journalnr": "2021547858", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812125842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 510889, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 480889}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 281517, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 281517}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 792405}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15996, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2072519}, "driftsresultat": 22537, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2095057}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2029, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1189}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3218}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 20509}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912176169 [navn] => LANDEVAAG INTERIØRDESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiu00f8rarkitekt, interiu00f8rdesign og interiu00f8rkonsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812125842 [oppstartsdato] => 2013-06-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o u00c5shild Von Lantz", "Frostaveien 2F"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7068", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.landevaaginterior.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?