Index

LANGLAND STUTTERI AS

https://langlandstutteri.no

Orgnr: 812342592

mobil: 93009504
webside: langlandstutteri.no
adresse: Vangsveien 57

id

1856

organisasjonsnummer

812342592

navn

LANGLAND STUTTERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "01.430", "beskrivelse": "Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vangsveien 57"], "kommune": "INDRE FOSEN", "landkode": "NO", "poststed": "RISSA", "postnummer": "7100", "kommunenummer": "5054"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-19

hjemmeside

langlandstutteri.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812342592

navn

LANGLAND STUTTERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vangsveien 57

forradrpostnr

7100

forradrpoststed

RISSA

forradrkommnr

5054

forradrkommnavn

INDRE FOSEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

01.430

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.09.2013

stiftelsesdato

19.08.2013

tlf

tlf_mobil

93009504

url

langlandstutteri.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812342592

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2113423, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1290060, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 586762}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 703298}}, "journalnr": "2020865739", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812342592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 66869, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 36869}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1223192, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1213622}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9570}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1290060}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5430, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1209357}, "driftsresultat": 7113, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1216470}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 45, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 45}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7158}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912487903 [navn] => LANGLAND STUTTERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.430", "beskrivelse": "Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812342592 [oppstartsdato] => 2013-09-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vangsveien 57"], "kommune": "INDRE FOSEN", "landkode": "NO", "poststed": "RISSA", "postnummer": "7100", "kommunenummer": "5054"} [links] => [] [hjemmeside] => langlandstutteri.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?