Index

LANGSETH BYGG AS

Orgnr: 815470982

mobil: 934 59 662
adresse: Kirkebyenga 35C

id

8638

organisasjonsnummer

815470982

navn

LANGSETH BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkebyenga 35C"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "INGEBERG", "postnummer": "2323", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815470982

navn

LANGSETH BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkebyenga 35C

forradrpostnr

2323

forradrpoststed

INGEBERG

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.06.2015

stiftelsesdato

01.05.2015

tlf

tlf_mobil

934 59 662

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

29.06.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

815470982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2259449, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 254046, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 45945}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 208100}}, "journalnr": "2021276016", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815470982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 71018, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 41018}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 183028, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 183028}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 254046}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41952, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1893513}, "driftsresultat": -65602, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1827911}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -670, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 136}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 806}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -66272}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997428226 [navn] => LANGSETH BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-10-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815470982 [oppstartsdato] => 2011-09-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkebyenga 35C"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "INGEBERG", "postnummer": "2323", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?