Index

LANGTRADE AS

Orgnr: 812515462

mobil: 414 66 848
adresse: Bregnefaret 21

id

2229

organisasjonsnummer

812515462

navn

LANGTRADE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-01

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bregnefaret 21"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "LANGHUS", "postnummer": "1405", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812515462

navn

LANGTRADE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bregnefaret 21

forradrpostnr

1405

forradrpoststed

LANGHUS

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.10.2013

stiftelsesdato

26.08.2013

tlf

tlf_mobil

414 66 848

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812515462

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2434567, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2617358, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2489988}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 127369}}, "journalnr": "2021476011", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812515462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1009526, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21209}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1030735}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3626884, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3626884}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2617358}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -26979, "totalresultat": -26979, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17778}, "driftsresultat": -17778, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9201, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5802}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15004}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -26979}}]

Reserver mot visning?