Index

LARAT EIENDOM AS

Orgnr: 819286442

adresse: Bråtengrenda 26

id

18193

organisasjonsnummer

819286442

navn

LARAT EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-11

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bråtengrenda 26"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819286442

navn

LARAT EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bråtengrenda 26

forradrpostnr

1914

forradrpoststed

YTRE ENEBAKK

forradrkommnr

3028

forradrkommnavn

ENEBAKK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.07.2017

stiftelsesdato

02.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819286442

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1905540, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3395509, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3261897}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 133612}}, "journalnr": "2020643242", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819286442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 375465, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 343430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 32035}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3020044, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 107044}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2913000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3395509}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 74225, "totalresultat": 74225, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 51176}, "driftsresultat": 95158, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 146334}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 95169}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919378638 [navn] => LARAT EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819286442 [oppstartsdato] => 2017-06-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bru00e5tengrenda 26"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?