Index

LÆRERVIKAREN AS

Orgnr: 812543962

adresse: Vestbygata 10C

id

2311

organisasjonsnummer

812543962

navn

LÆRERVIKAREN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestbygata 10C"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2003", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812543962

navn

LÆRERVIKAREN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestbygata 10C

forradrpostnr

2003

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.11.2013

stiftelsesdato

20.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812543962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2414599, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 787434, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 787434}}, "journalnr": "2021382690", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812543962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 631162, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 232454}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 398708}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 156272, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 156272}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 787434}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 327412, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 95195}, "driftsresultat": 419383, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 514578}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 376, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 376}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 419759}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912699331 [navn] => LÆRERVIKAREN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-11-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812543962 [oppstartsdato] => 2013-09-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestbygata 10C"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2003", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?