Index

LARRE EIENDOM AS

Orgnr: 812278452

tlf: 22 44 74 90
mobil: 922 17 040
adresse: Gabels gate 41

id

1712

organisasjonsnummer

812278452

navn

LARRE EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gabels gate 41"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0262", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812278452

navn

LARRE EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gabels gate 41

forradrpostnr

0262

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.08.2013

stiftelsesdato

06.06.2013

tlf

22 44 74 90

tlf_mobil

922 17 040

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812278452

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1857490, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 225572753, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 145310838}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 80261916}}, "journalnr": "2020581122", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812278452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 165915014, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1842300}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 164072714}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 59657739, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5728689}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 53929050}}, "sumEgenkapitalGjeld": 225572753}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 21994497, "totalresultat": 21994497, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19627981}, "driftsresultat": 4802503, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 24430484}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 17766883, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20263210}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2496328}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 22569386}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912294676 [navn] => LARRE EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 812278452 [oppstartsdato] => 2013-06-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gabels gate 41"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0262", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?