Index

LARS ERIK LUNDE AS

Orgnr: 912123154

mobil: 957 78 938
adresse: Hasleveien 29

id

107890

organisasjonsnummer

912123154

navn

LARS ERIK LUNDE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hasleveien 29"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "HAFSLUNDSØY", "postnummer": "1734", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912123154

navn

LARS ERIK LUNDE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hasleveien 29

forradrpostnr

1734

forradrpoststed

HAFSLUNDSØY

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

29.04.2013

tlf

tlf_mobil

957 78 938

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912123154

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2022475, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32498119, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8756768}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23741351}}, "journalnr": "2020766464", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912123154"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 31852798, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 130000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 31722798}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 645321, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 562152}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 83169}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32498119}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2155314, "totalresultat": 2155314, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 860612}, "driftsresultat": 186193, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1046805}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2097665, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2127478}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29813}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2283858}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993648205 [navn] => LARS ERIK LUNDE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912123154 [oppstartsdato] => 2008-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hasleveien 29"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "HAFSLUNDSu00d8Y", "postnummer": "1734", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-04-29 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?