Index

LARS THORBJØRNSEN GRAVING OG TRANSPORT AS

Orgnr: 812075292

adresse: Glimmerveien 8

id

1242

organisasjonsnummer

812075292

navn

LARS THORBJØRNSEN GRAVING OG TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Glimmerveien 8"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NEDENES", "postnummer": "4823", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-01

naeringskode2

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812075292

navn

LARS THORBJØRNSEN GRAVING OG TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Glimmerveien 8

forradrpostnr

4823

forradrpoststed

NEDENES

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

86.909

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2013

stiftelsesdato

01.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812075292

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2481637, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5240312, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2504679}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2735633}}, "journalnr": "2021444500", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812075292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2338204, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 680000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1658204}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2902108, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1694321}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1207787}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5240312}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 885176, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9027619}, "driftsresultat": 1205515, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10233134}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -67192, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 111}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 67303}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1138323}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912082881 [navn] => LARS THORBJØRNSEN GRAVING OG TRANSPORT AS AVD NEDENES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 812075292 [oppstartsdato] => 2013-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Glimmerveien 8"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NEDENES", "postnummer": "4823", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 913751574 [navn] => LARS THORBJØRNSEN GRAVING OG TRANSPORT AS AVD HIS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-06-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812075292 [oppstartsdato] => 2014-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 182"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HIS", "postnummer": "4817", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Glimmerveien 8"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NEDENES", "postnummer": "4823", "kommunenummer": "4203"} [datoEierskifte] => 2015-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?