Index

LARSDAL AS

Orgnr: 815121082

tlf: 93 06 65 71
mobil: 930 66 571
adresse: Sandumveien 22

id

7827

organisasjonsnummer

815121082

navn

LARSDAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-07

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandumveien 22"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4885", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815121082

navn

LARSDAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandumveien 22

forradrpostnr

4885

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.04.2015

stiftelsesdato

16.12.2014

tlf

93 06 65 71

tlf_mobil

930 66 571

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815121082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2451031, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 68223, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 68223}}, "journalnr": "2021495507", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815121082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 68223, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 38223}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 68223}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1248, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1265}, "driftsresultat": -1265, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 17, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1248}}]

Reserver mot visning?