Index

LASMAR HOLDING AS

Orgnr: 822062512

adresse: Tyrihjellveien 44

id

26657

organisasjonsnummer

822062512

navn

LASMAR HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-18

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tyrihjellveien 44"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GAMLE FREDRIKSTAD", "postnummer": "1639", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822062512

navn

LASMAR HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tyrihjellveien 44

forradrpostnr

1639

forradrpoststed

GAMLE FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.01.2019

stiftelsesdato

10.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822062512

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2474157, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 212821, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 212820}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1}}, "journalnr": "2021452173", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822062512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 36324, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6324}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 176497, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 176497}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 212821}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3274, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3265}, "driftsresultat": -3265, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7464, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7470}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4199}}]

Reserver mot visning?