Index

LASSE EVENSEN AS

https://www.lasseevensentaksering.com/

Orgnr: 812157922

webside: www.lasseevensentaksering.com/
adresse: Ringstabekkveien 114

id

1419

organisasjonsnummer

812157922

navn

LASSE EVENSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.901", "beskrivelse": "Takseringsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringstabekkveien 114"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1356", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

hjemmeside

www.lasseevensentaksering.com/

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812157922

navn

LASSE EVENSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringstabekkveien 114

forradrpostnr

1356

forradrpoststed

BEKKESTUA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.901

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.07.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.lasseevensentaksering.com/

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

812157922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 48424, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 715022, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 715022}}, "journalnr": "2021174260", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812157922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 161804, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 131804}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 553219, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 553219}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 715022}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 173347, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1200196}, "driftsresultat": 222589, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1422785}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -277, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 149}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 426}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 222312}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912264750 [navn] => LASSE EVENSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.901", "beskrivelse": "Takseringsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812157922 [oppstartsdato] => 2013-06-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ringstabekkveien 114"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1356", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => www.lasseevensentaksering.com/ [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?