Index

LASTING & TRANSPORT ALTA AS

Orgnr: 815059522

mobil: 951 81 702
adresse: Transfarelvmoen 45A

id

7681

organisasjonsnummer

815059522

navn

LASTING & TRANSPORT ALTA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

24

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Transfarelvmoen 45A"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9538", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815059522

navn

LASTING & TRANSPORT ALTA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Transfarelvmoen 45A

forradrpostnr

9538

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.03.2015

stiftelsesdato

11.12.2014

tlf

tlf_mobil

951 81 702

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

24

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815059522

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2208785, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19503668, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10120352}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9383316}}, "journalnr": "2020970890", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815059522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4624109, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 89834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4534275}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14879560, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6847451}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8032109}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19503668}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2697574, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18519038}, "driftsresultat": 3460320, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21979358}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29304, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 43791}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 73095}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3431015}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915087019 [navn] => LASTING & TRANSPORT ALTA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 24 [overordnetEnhet] => 815059522 [oppstartsdato] => 2015-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Transfarelvmoen 45A"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9538", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?