Index

LATIPAC AS

Orgnr: 812098152

adresse: Festeveien 50A

id

1301

organisasjonsnummer

812098152

navn

LATIPAC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Festeveien 50A"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1525", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812098152

navn

LATIPAC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Festeveien 50A

forradrpostnr

1525

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

01.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812098152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2167667, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4312479, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 526033}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3786446}}, "journalnr": "2020920550", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812098152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4312479, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4282479}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4312479}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 246751, "totalresultat": 246751, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33}, "driftsresultat": -33, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 254235, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 259412}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5177}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 254202}}]

Reserver mot visning?