Index

LAUNCH AS

Orgnr: 912028038

adresse: c/o Kim Humborstad, Rubina Ranas gate 9

id

105650

organisasjonsnummer

912028038

navn

LAUNCH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kim Humborstad", "Rubina Ranas gate 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0190", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912028038

navn

LAUNCH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kim Humborstad Rubina Ranas gate 9

forradrpostnr

0190

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

23.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912028038

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1700198, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4799370, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4799370}}, "journalnr": "2020420274", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912028038"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3937127, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30239}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3906888}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 862243, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 862243}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4799370}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 131153, "totalresultat": 131153, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17520}, "driftsresultat": -17520, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 148673, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 160960}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12287}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 131153}}]

Reserver mot visning?