Index

LAURITSEN AS

Orgnr: 815546792

adresse: Myraparkveien 15B

id

8833

organisasjonsnummer

815546792

navn

LAURITSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Myraparkveien 15B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "OPPEGÅRD", "postnummer": "1415", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815546792

navn

LAURITSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Myraparkveien 15B

forradrpostnr

1415

forradrpoststed

OPPEGÅRD

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.06.2015

stiftelsesdato

10.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815546792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2576351, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5458264, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 146232}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5312032}}, "journalnr": "2021563153", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815546792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 206630, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 185296}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5251634, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5122089}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 129545}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5458264}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -513853, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7115547}, "driftsresultat": -560068, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6555480}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 98033, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9415}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 107448}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -658101}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915590004 [navn] => LAURITSEN AS AVDELING OPPEGÅRD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 815546792 [oppstartsdato] => 2015-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myraparkveien 15B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "OPPEGu00c5RD", "postnummer": "1415", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 919818239 [navn] => LAURITSEN AS AVDELING BÆRUM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-10-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815546792 [oppstartsdato] => 2017-10-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bakerovnsgrenda 32"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00c6RUMS VERK", "postnummer": "1353", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Myraparkveien 15B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "OPPEGu00c5RD", "postnummer": "1415", "kommunenummer": "3020"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?