Index

LEATHERMAN ROGALAND DRIFT AS

Orgnr: 877077152

tlf: 23 24 43 70
mobil: 90657072
adresse: Liakollveien 1

id

57747

organisasjonsnummer

877077152

navn

LEATHERMAN ROGALAND DRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-12

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Liakollveien 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1259", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877077152

navn

LEATHERMAN ROGALAND DRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Liakollveien 1

forradrpostnr

1259

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.01.1997

stiftelsesdato

30.12.1996

tlf

23 24 43 70

tlf_mobil

90657072

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877077152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2200047, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1027806, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 473800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 554006}}, "journalnr": "2020961271", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877077152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 105594, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5594}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 922212, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 940}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 921272}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1027806}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -40002, "totalresultat": -40002, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 40002}, "driftsresultat": -40002, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -40002}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989415476 [navn] => LEATHERMAN ROGALAND DRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-02-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 877077152 [oppstartsdato] => 2005-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Liakollveien 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1259", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?