Index

LEER HOLDING AS

Orgnr: 912878015

adresse: Eggedalsveien 16

id

124553

organisasjonsnummer

912878015

navn

LEER HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eggedalsveien 16"], "kommune": "SIGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NEDRE EGGEDAL", "postnummer": "3358", "kommunenummer": "3045"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912878015

navn

LEER HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eggedalsveien 16

forradrpostnr

3358

forradrpoststed

NEDRE EGGEDAL

forradrkommnr

3045

forradrkommnavn

SIGDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

27.11.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912878015

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 83272, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1842234, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1607033}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 235201}}, "journalnr": "2021217515", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912878015"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1827189, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1797189}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15045, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15045}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1842234}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 488297, "totalresultat": 488297, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8125}, "driftsresultat": -8125, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 499551, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 499551}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 491426}}]

Reserver mot visning?