Index

LEGE JAN R B HANSEN AS

Orgnr: 822060552

adresse: Vesterheimveien 2

id

26643

organisasjonsnummer

822060552

navn

LEGE JAN R B HANSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-30

naeringskode1

{"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vesterheimveien 2"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GRÅLUM", "postnummer": "1712", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822060552

navn

LEGE JAN R B HANSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vesterheimveien 2

forradrpostnr

1712

forradrpoststed

GRÅLUM

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.01.2019

stiftelsesdato

03.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.04.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822060552

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2533143, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1173298, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 164614}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1008684}}, "journalnr": "2021511199", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822060552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -838122, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -868122}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2011420, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2011420}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1173298}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 80633, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1203404}, "driftsresultat": 91752, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1295156}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11119, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 757}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11875}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 80633}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922165971 [navn] => AKACIA MEDICAL NORGE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822060552 [oppstartsdato] => 2019-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vesterheimveien 2"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GRu00c5LUM", "postnummer": "1712", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?