Index

LEGEKLINIKK1 AS

Orgnr: 820372832

adresse: Alaskasvingen 13

id

21177

organisasjonsnummer

820372832

navn

LEGEKLINIKK1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-12

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Alaskasvingen 13"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9013", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4553 Giæverbukta"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9240", "kommunenummer": "5401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820372832

navn

LEGEKLINIKK1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Alaskasvingen 13

forradrpostnr

9013

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 4553 Giæverbukta

ppostnr

9240

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.02.2018

stiftelsesdato

21.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820372832

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2154343, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 164644, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 104610}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 60034}}, "journalnr": "2020933002", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820372832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 35447, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 285000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -249553}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 129198, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 129198}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 164645}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -114570, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 131092}, "driftsresultat": -119161, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11931}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4591, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4591}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -114570}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920517854 [navn] => LEGEKLINIKK1 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-03-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820372832 [oppstartsdato] => 2018-01-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Alaskasvingen 13"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9013", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4553 Giu00e6verbukta"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9240", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?