Index

LEGENDARY ADVENTURE AS

Orgnr: 821196582

adresse: Knausen 152

id

23843

organisasjonsnummer

821196582

navn

LEGENDARY ADVENTURE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-26

naeringskode1

{"kode": "79.902", "beskrivelse": "Guider og reiseledere"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Knausen 152"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9018", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-07-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821196582

navn

LEGENDARY ADVENTURE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Knausen 152

forradrpostnr

9018

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

79.902

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.07.2018

stiftelsesdato

04.07.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821196582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2461319, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 46830, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 46830}}, "journalnr": "2021433068", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821196582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14025, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5975}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 32805, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 32805}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 46830}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1026, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 54762}, "driftsresultat": 1058, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 55820}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -32, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 35}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1026}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921272960 [navn] => LEGENDARY ADVENTURE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.902", "beskrivelse": "Guider og reiseledere"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821196582 [oppstartsdato] => 2018-07-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Knausen 152"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9018", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?